Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologijos mokslų mokymo(si) aplinką. 

 

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas